Naszywki kibica

Naszywki – Polska

model042

Model 042 – godło Polski 20 x 17 cm

model043

Model 043 – flaga 6,5 x 4 cm

model044

Model 044 – emblemat śr. 6 cm

model045

Model 045 – godło Polski 10 x 7 cm

model046

Model 046 – godło Polski 10 x 7 cm z haftowanym tłem

model047

Model 047 – godło Polski 4 x 5 cm

model048en

Model 048 – napis Poland 7 x 3 cm

 

 

model048pl

Model 048 – napis Polska 7 x 3 cm